Wybierz reakcję pierścienia sterującego obiektywu po przypisaniu opcji [ Przysłona ], [ Przysłona mocy ], [ Kompensacja ekspozycji ] lub [ Czułość ISO ] przy użyciu ustawienia osobistego f2 [Osobiste nastawy (fotografowanie) ] lub g2 [Nastawy osobiste].

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo