Jeśli wybrane jest [ ], pierścień ostrości będzie pełnił rolę aktualnie przypisaną do pierścienia kontroli za pomocą ustawienia osobistego f2 [ Własne elementy sterujące (fotografowanie) ].

  • Po wybraniu opcji [ ON ] pierścień kontroli działa wyłącznie w roli [ Ostrość (M/A) ].

  • Ta opcja dotyczy tylko zgodnych obiektywów.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo