Wybranie opcji [ Wł. (1/6 EV) ] umożliwia regulację czułości ISO filmów w krokach co 1/6 EV w trybie M.

  • Czułość można ustawić w zakresie od ISO 64 do 25600 w krokach co 1/6 EV.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo