Wybierz, czy punkt ostrości wybrany przez aparat będzie nadal używany po zmianie trybów pola AF za pomocą elementu sterującego [ Tryb pola AF ], [ Tryb pola AF + AF-ON ], [ Przywołaj funkcje fotografowania ] lub [ Przywołaj funkcje fotografowania (przytrzymaj) ] zostało przypisane za pomocą ustawienia osobistego f2 [ Osobiste elementy sterujące (fotografowanie) ]. Ma to zastosowanie tylko w przypadku zmiany trybów pola AF podczas ustawiania ostrości ze spustem migawki wciśniętym do połowy.

Opcja

Opis

[ Auto ]

Punkt ostrości wybrany przez aparat jako ostatni przed przełączeniem trybów pola AF pozostaje aktywny.

[ Wył ]

Przywracany jest ostatnio wybrany przez użytkownika punkt ostrości.

  • Trwałość punktu ostrości ma zastosowanie, jeśli podczas naciskania elementu sterującego przełączasz się z trybu pola AF, takiego jak [ Auto-pol. AF ], w którym punkt ostrości jest wybierany automatycznie, na tryb, w którym punkt ostrości jest wybierany ręcznie.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo