Wybierz, czy pole AF wybrane przez aparat będzie nadal używane po zmianie trybów pola AF za pomocą elementu sterującego, do którego przypisano [ Tryb pola AF ] lub [ Tryb pola AF + AF-ON ] za pomocą ustawienia osobistego f2 [ Własne sterowanie (strzelanie) ]. Ma to zastosowanie tylko w przypadku zmiany trybów pola AF podczas ustawiania ostrości ze spustem migawki wciśniętym do połowy.

Opcja

Opis

[ Auto ]

Punkt ostrości wybrany przez aparat jako ostatni przed przełączeniem trybów pola AF pozostaje aktywny.

[ Wył ]

Przywracany jest ostatnio wybrany przez użytkownika punkt ostrości.

  • Trwałość punktu ostrości ma zastosowanie, jeśli podczas naciskania elementu sterującego przełączasz się z trybu pola AF, takiego jak [ Auto-pol. AF ], w którym punkt ostrości jest wybierany automatycznie, na tryb, w którym punkt ostrości jest wybierany ręcznie.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo