Wybierz, czy zmiany czułości ISO mają być wprowadzane w krokach co 1/3 czy 1 EV. Jeśli aktualnie wybrana wartość czułości ISO nie jest dostępna przy wybranym ustawieniu, czułość ISO zostanie ustawiona na najbliższą dostępną wartość.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo