Gdy w trybie ręcznego ustawiania ostrości włączona jest maksymalna ostrość, obiekty, na których ustawiona jest ostrość, są oznaczone na wyświetlaczu kolorowymi konturami. Możesz wybrać kolor.

Wyświetlacz wyostrzania ostrości

Wybierz [ ], aby włączyć funkcję focus peaking.

Czułość szczytowa ostrości

Wybierz czułość pikowania ostrości spośród [ 3 (wysoka czułość) ], [ 2 (standardowa) ] i [ 1 (niska czułość) ]. Im wyższa wartość, tym większa głębia, która będzie widoczna jako ostrość.

Focus Peaking Wyróżnij kolor

Wybierz kolor podświetlenia.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo