Wybierz, czy oddzielne punkty ostrości mogą być wybierane dla orientacji „szerokiej” (krajobrazowej), dla orientacji „pionowej” (portretowej) z aparatem obróconym o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara oraz dla orientacji „pionowej” z aparatem obróconym o 90° w lewo.

  • Wybierz opcję [ Wyłącz ], aby używać tego samego punktu ostrości niezależnie od orientacji aparatu.

Kamera obrócona o 90 ° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

Orientacja pozioma (szeroka)

Kamera obrócona o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara

  • Wybierz opcję [ Punkt ostrości ], aby włączyć oddzielny wybór punktu ostrości. Aby umożliwić osobny wybór zarówno pola AF, jak i trybu pola AF, wybierz opcję [ Pole AF i tryb pola AF ].

Kamera obrócona o 90 ° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

Orientacja pozioma (szeroka)

Kamera obrócona o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo