Wybierz, czy opcjonalne lampy błyskowe emitują przedbłyski monitorujące przed każdym zdjęciem podczas fotografowania seryjnego w szybkim lub wolnym trybie zdjęć seryjnych.

Opcja

Opis

c

[ Priorytet szybkości klatek ]

Lampa błyskowa emituje przedbłysk monitorujący przed pierwszym zdjęciem w każdej sekwencji i blokuje moc na zmierzonej wartości dla pozostałych zdjęć. Szybkość rejestrowania klatek spada mniej niż w przypadku wybrania opcji [ Precyzyjna kontrola błysku z priorytetem ].

  • Podczas wykonywania zdjęć seryjnych na ekranie fotografowania pojawi się ikona blokady mocy błysku ( r ).

q

[ Priorytet precyzyjnego sterowania lampą błyskową ]

Lampa błyskowa emituje przedbłyski monitorujące przed każdym zdjęciem i odpowiednio dostosowuje moc błysku. W niektórych okolicznościach szybkość wyświetlania klatek może spaść.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo