Wybierz opcje, do których można uzyskać dostęp, obracając pokrętło sterowania w menu i lub naciskając element sterujący, do którego przypisano obszar zdjęcia.

  • Wyróżnij opcje i naciskaj J lub 2 , aby wybrać ( M ) lub cofnąć wybór ( U ). Tryby oznaczone znacznikiem ( M ) są dostępne do wyboru za pomocą pokręteł sterujących.

  • Aby zakończyć operację, naciśnij G .

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo