Wybierz siatkę kadrowania dla trybu wideo. Wybraną siatkę można wyświetlić, umieszczając na liście zaznaczenie ( M ) obok b dla ustawienia osobistego g15 [ Ekran fotografowania na monitorze osobistym] ( g15: Ekran fotografowania na monitorze osobistym) lub g16 [ Ekran fotografowania na monitorze niestandardowym ] ( g16: Wizjer niestandardowy Ekran fotografowania ).

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo