Po wybraniu opcji [ Pomiar centralnie ważony ] aparat przypisuje największą wagę do obszaru na środku ekranu fotografowania podczas ustawiania ekspozycji.

Opcja

Opis

R

[ Mały ]

Aparat przypisuje największą wagę do obszaru odpowiadającego okręgowi o średnicy 8 mm.

S

[ Standardowy ]

Aparat przypisuje największą wagę do obszaru odpowiadającego okręgowi o średnicy 12 mm.

T

[ Średnia ]

Ważenie opiera się na średniej z całej klatki.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo