Wybierz liczbę punktów ostrości dostępnych do ręcznego wyboru punktów ostrości, gdy dla trybu pola AF wybrana jest opcja inna niż [ Automat. wybór pola AF ].

Opcja

Opis

4

[ Wszystkie punkty ]

Można wybrać każdy punkt ostrości dostępny w bieżącym trybie pola AF. Liczba dostępnych punktów różni się w zależności od trybu pola AF.

5

[ Naprzemienne punkty ]

Liczba dostępnych punktów ostrości zostaje zmniejszona do jednej czwartej liczby dostępnej po wybraniu opcji [ Wszystkie punkty ]. Służy do szybkiego wyboru punktu ostrości. Nie ma to wpływu na liczbę punktów dostępnych dla funkcji [ Pinpoint AF ].

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo