Wybierz zakres tonów wyświetlany przez wzór zebry po naciśnięciu elementu sterującego wcześniej przypisanego [ Zakres tonów wzorca ]. W przypadku wybrania opcji [Prześwietlone] lub [ Średnie tony ] naciśnięcie elementu sterującego spowoduje wyświetlenie wzoru zebry tylko na obszarach w wybranym zakresie tonów; ponowne naciśnięcie przycisku powoduje ukrycie wzoru zebry.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo