Wybierz opcję [ ], aby uzyskać podgląd na żywo materiału wideo nagranego z wybraną opcją [ HLG ] lub [ N-Log ], ale pamiętaj, że kolory na podglądzie są uproszczone w celu zwiększenia kontrastu.

  • Kolory w faktycznie nagranym materiale pozostają niezmienione.

  • Kontrast jest również poprawiany, gdy w aparacie wyświetlany jest materiał HLG lub N-Log.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo