Jeśli wybrano opcję [ ], gdy aparat jest używany z opcjonalną lampą błyskową, która obsługuje system kreatywnego oświetlenia firmy Nikon, naciśnięcie elementu sterującego, do którego przypisano [ Podgląd ] za pomocą ustawienia osobistego f2 [Osobiste nastawy (fotografowanie) ] spowoduje wyświetlenie efektu modelowania. Lampa błyskowa.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo