Ustawienia, na które ma wpływ braketing w trybie M , a ustawienie [ WYŁ .] jest wybrane dla [ Ustawienia czułości ISO ] > [ Autom . dobór ISO] w menu fotografowania są określone przez opcje wybrane dla [ Autobraketing ] > [ Ust . autobraketingu] ] w menu fotografowania i opcji wybranej dla ustawienia osobistego e6 [ Autobraketing (tryb M) ].

Ustawienie niestandardowe e6
[ Autobraketing (tryb M) ]

Menu wykonywania zdjęć
[ Autobraketing ] > [ Ustawienie autobraketingu ]

Braketing AE i błysku

Braketing AE

F

[ Błysk/prędkość ]

Czas otwarcia migawki i poziom błysku

Czas otwarcia migawki

G

[ Błysk/szybkość/przysłona ]

Czas otwarcia migawki, przysłona i moc błysku

Czas otwarcia migawki i przysłona

H

[ Błysk/przysłona ]

Przysłona i poziom błysku

Otwór

9

[ Czułość lampy błyskowej/ISO ]

Czułość ISO i moc błysku

Czułość ISO

I

[ Tylko lampa błyskowa ]

Poziom błysku

  • Gdy w menu fotografowania wybrano [ ] dla [ Ustawienia czułości ISO ] > [ Automatyczny dobór ISO ] , aparat będzie zmieniać poziom błysku i/lub czułość ISO zgodnie z [ Czułość lampy błyskowej / ISO ], niezależnie od wybranej opcji dla ustawienia osobistego e6 [ Autobraketing (tryb M) ].

Braketing lampy błyskowej

Braketing mocy błysku jest wykonywany tylko w trybie sterowania błyskiem w trybie i-TTL lub q A (automatyka przysłony).

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo