Wybierz, jak wyświetlacz reaguje na zwolnienie migawki.

Opcja

Opis

[ Typ A ]

Wyświetlacz gaśnie po zwolnieniu migawki.

[ Typ B ]

Po zwolnieniu migawki na górze, na dole i po bokach ramki pojawiają się ramki.

[ Typ C ]

Po zwolnieniu migawki po bokach kadru pojawiają się ramki.

[ Wył ]

Wskaźnik czasu zwolnienia nie jest wyświetlany po zwolnieniu migawki.

  • Zwróć uwagę, że niezależnie od wybranej opcji, wskaźniki czasu wyzwalania migawki nie są wyświetlane przy długich czasach otwarcia migawki.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo