Wybierz, kiedy panel sterowania i przyciski mają się świecić.

  • Jeśli wybrane jest [ OFF ], podświetlenie będzie świecić, gdy przełącznik zasilania zostanie obrócony w położenie D . Podświetlenie wyłącza się po naciśnięciu spustu migawki.

  • W przypadku wybrania opcji [ ] podświetlenie będzie świecić, gdy licznik czasu czuwania jest aktywny. Pamiętaj, że zwiększa to zużycie baterii. Podświetlenie wyłączy się po naciśnięciu spustu migawki, ale włączy się ponownie po zwolnieniu przycisku.

Podświetlenie przycisków

W podświetlenie wyposażone są:

1

przycisk c

2

Przycisk BKT

3

przycisk c

4

I przycisk

5

Przycisk g ( Fn4 )

6

Przycisk O ( Q )

7

Przycisk X

8

i przycisk

9

Przycisk G

10

Przycisk K

11

Przycisk W ( Q )

12

Przycisk i do fotografowania w pionie

13

Przycisk U

14

Przycisk T

15

przycisk b

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo