W przypadku wybrania opcji [ WYŁ ] wyświetlacz zgaśnie podczas wykonywania zdjęć seryjnych.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo