Wybierz wirtualny horyzont na ekranie fotografowania. Wybrany wirtualny horyzont można wyświetlić , zaznaczając ( M ) obok D na liście ustawienia osobistego d17 [ Wyśw . Ekran fotografowania w wizjerze ).

  • [ Typ A ]: Duży wskaźnik pokazujący przechylenie i pochylenie wypełnia ekran.

  • [ Typ B ]: Wskaźnik przechyłu pojawia się na dole wyświetlacza, a wskaźnik nachylenia przy jego prawej krawędzi.

  • Wskaźniki są wyświetlane na zielono, gdy kamera jest wypoziomowana.

Rolka

Opcja

Kamera obrócona zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Kamera obrócona w lewo

[ Typ A ]

[ Typ B ]

Poziom

Opcja

Kamera pochylona do przodu

Kamera odchylona do tyłu

[ Typ A ]

[ Typ B ]

Wirtualny wyświetlacz horyzontu

Zwróć uwagę, że obraz może nie być dokładny, gdy aparat jest pochylony pod ostrym kątem do przodu lub do tyłu. Aparat nie wyświetla wskaźników nachylenia i przechyłu, gdy jest trzymany pod kątami, pod którymi nie można zmierzyć nachylenia.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo