Wybierz siatkę kadrowania dla ekranu fotografowania. Wybraną siatkę można wyświetlić, umieszczając na liście zaznaczenie ( M ) obok b dla ustawienia osobistego d18 [ Wyśw . Ekran fotografowania ).

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo