Wybierz jedną z poniższych opcji wyświetlania punktu ostrości.

Tryb ręcznego ustawiania ostrości

Opcja

Opis

[ ]

Punkt ostrości jest wyświetlany przez cały czas w trybie ręcznego ustawiania ostrości.

[ WYŁ ]

Punkt ostrości jest wyświetlany tylko podczas wyboru punktu ostrości.

Wspomaganie AF z dynamicznym obszarem

Wybierz, czy wybrany punkt ostrości i otaczające go punkty ostrości mają być wyświetlane w trybie AF z dynamicznym wyborem pola.

Opcja

Opis

[ ]

Wyświetl zarówno wybrany punkt ostrości, jak i otaczające punkty ostrości.

[ WYŁ ]

Wyświetl tylko wybrany punkt ostrości.

[ ] ([ AF z dynamicznym wyborem pola (M) ])

[ WYŁ ]

Wyświetlanie ostrości AF-C

Wybierz, czy pole ostrości zmienia kolor, gdy obiekt jest ostry w trybie ostrości AF-C .

Opcja

Opis

[ ]

Punkt ostrości jest wyświetlany na zielono, gdy aparat oceni, że obiekt jest ostry.

[ WYŁ ]

Aktywny punkt ostrości jest zawsze wyświetlany na czerwono lub żółto, niezależnie od tego, czy aparat jest ustawiony na ostrość.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo