Wybierz, czy ekspozycja jest dostosowywana do twarzy osób portretowanych wykrytych przez aparat po wybraniu opcji [ Pomiar matrycowy ].

Opcja

Opis

[ ]

Aparat dostosowuje ekspozycję dla twarzy.

[ WYŁ ]

Ekspozycja nie jest dostosowywana w zależności od tego, czy wykryto twarze.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo