Wybierz sposób zachowania selektora podrzędnego, gdy jego środek jest wciśnięty.

Opcja

Opis

[ ]

Wybieraka dodatkowego nie można używać do ustawiania punktu ostrości, gdy środek jest wciśnięty.

[ WYŁ ]

Selektora dodatkowego można używać do ustawiania punktu ostrości, gdy środek jest wciśnięty.

Środek wybieraka dodatkowego pełni rolę wybraną dla opcji [ Środek wybieraka dodatkowego] przy użyciu ustawienia osobistego f2 [Osobiste nastawy (fotografowanie) ] lub g2 [Osobiste nastawy ]. Jest to szczególnie warte uwagi, ponieważ jeśli przypiszesz opcję [ Tryb pola AF ] do środka wybieraka dodatkowego za pomocą ustawienia osobistego f2 [ Własne elementy sterujące (fotografowanie) ], będzie można go używać do tymczasowego przełączania trybów pola AF. bez zakłócania możliwości ustawienia punktu ostrości.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo