Wybierz, czy zdjęcia mogą być robione przed ustawieniem ostrości przez aparat, gdy wybrany jest AF-C .

Opcja

Opis

G

[ Zwolnij ]

Zdjęcia można robić po każdym naciśnięciu spustu migawki (priorytet wyzwalania).

B

[ Skupienie + zwolnienie ]

Priorytet jest zwykle przyznawany fotografowaniu, ale jeśli obiekt jest ciemny lub o niskim kontraście, a aparat pracuje w trybie zdjęć seryjnych, priorytet będzie miał ustawienie ostrości dla pierwszego zdjęcia w każdej serii. W przypadku pozostałych ujęć priorytet będzie miał zwolnienie zdjęcia niezależnie od ustawienia ostrości. Pomaga to upewnić się, że pierwsze ujęcie w każdej serii jest ostre.

F

[ Ostrość ]

Zdjęcia można robić tylko wtedy, gdy aparat jest ustawiony na ostrość (priorytet ostrości).

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo