Wybranie opcji [ ] umożliwia dokonywanie regulacji, które zwykle wykonuje się przez przytrzymanie przycisku i obracanie pokrętłem sterowania, poprzez obracanie pokrętłem sterowania po zwolnieniu przycisku. Kończy się to po ponownym naciśnięciu przycisku, naciśnięciu spustu migawki do połowy lub po upływie czasu czuwania.

  • [ Zwolnij przycisk, aby użyć pokrętła ] dotyczy przycisków E , S ( Q ), BKT , c , I , c , g ( Fn4 ), T , U i trybu ostrości.

  • [ Zwolnij przycisk, aby użyć pokrętła ] dotyczy również elementów sterujących, do których przypisano określone role za pomocą ustawienia osobistego f2 [ Osobiste elementy sterujące (fotografowanie) ] lub g2 [ Osobiste elementy sterujące ].

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo