Wybierz, czy do ustawiania ostrości można używać spustu migawki.

Opcja

Opis

[ Migawka/AF-ON ]

Aparat ustawia ostrość po naciśnięciu spustu migawki do połowy.

[ Tylko AF-ON ]

Aparat nie ustawia ostrości po naciśnięciu spustu migawki do połowy.

  • Wyróżnienie [ Tylko AF-ON ] i naciśnięcie 2 spowoduje wyświetlenie opcji [ Zwolnienie nieostrości ].

Opcja

Opis

[ Włącz ]

Zdjęcia można robić po każdym naciśnięciu spustu migawki (priorytet wyzwalania).

[ Wyłącz ]

  • Zdjęcia można robić tylko wtedy, gdy aparat jest ustawiony na ostrość (priorytet ostrości).

  • Ustaw ostrość za pomocą przycisku AF-ON lub innych elementów sterujących, do których przypisano AF-ON.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo