Wybierz, czy do ustawiania ostrości można używać spustu migawki.

Opcja

Opis

[ Migawka/AF-ON ]

Aparat ustawia ostrość po naciśnięciu spustu migawki do połowy.

[ Tylko AF-ON ]

Aparat nie ustawia ostrości po naciśnięciu spustu migawki do połowy.

  • Wyróżnienie [ Tylko AF-ON ] i naciśnięcie 2 spowoduje wyświetlenie opcji [ Zwolnienie nieostrości ].

Opcja

Opis

[ Włącz ]

Zdjęcia można robić po każdym naciśnięciu spustu migawki (priorytet wyzwalania).

[ Wyłącz ]

  • Zdjęcia można robić tylko wtedy, gdy aparat jest ustawiony na ostrość (priorytet ostrości).

  • Ustaw ostrość za pomocą przycisku AF-ON lub innych elementów sterujących, do których przypisano AF-ON.

Uwaga: „ Dokładny AF

Jeśli dla opcji Tryb pola AF wybrano opcję [ Dokładny AF ] z ustawieniem osobistym a6 [ Aktywacja AF ] ustawionym na [ Tylko AF-ON ] i wybraną opcją [ Wyłącz ] dla opcji [ Zwolnienie nieostrości ], migawkę można zwolnić niezależnie od tego, czy nie obiekt jest ostry.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo