Ustawienia osobiste są przechowywane w jednym z czterech banków (banki od „A” do „D”), które można wybrać za pomocą opcji [ Bank ustawień osobistych ]. Zmiany ustawień dokonane po wybraniu jednego banku nie są stosowane do pozostałych banków.

Zmiana nazwy banków ustawień niestandardowych

Opisowy opis można dodać do nazwy banku („A”, „B”, „C” lub „D”), podświetlając bank, naciskając 2 i wybierając [ Zmień nazwę ]. Napisy mogą mieć do 20 znaków.

Kopiowanie banków ustawień niestandardowych

Aby utworzyć kopię banku ustawień niestandardowych, wyróżnij bank, naciśnij 2 , wybierz [ Kopiuj ] i wybierz miejsce docelowe kopii.

Przywracanie ustawień domyślnych

Możesz przywrócić ustawienia domyślne dla wybranego banku ustawień niestandardowych. W tym celu podświetl bank i naciśnij O ( Q ); zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia. Wyróżnij [ Tak ] i naciśnij J , aby przywrócić domyślne ustawienia wybranego banku.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo