Wybierz szybkość rejestracji klatek dla trybów zdjęć seryjnych szybkich i zdjęć seryjnych wolnych.

Opcja

Opis

[ Ciągłe szybkie ]

Wybierz liczbę klatek na sekundę w trybie szybkiego wyzwalania zdjęć seryjnych spośród opcji od [ 20 kl./s ] do [ 10 kl./s ].

[ Ciągła niska prędkość ]

Wybierz liczbę klatek na sekundę w trybie zdjęć seryjnych w zwolnionym tempie spośród opcji od [ 10 kl./s ] do [ 1 kl./s ].

  • Rzeczywista liczba klatek na sekundę po wybraniu opcji [ 8 kl./s ] wynosi 7,5 kl./s.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo