Wybierz sposób wyświetlania przez aparat informacji o jasności w trybie wideo.

Opcja

Opis

[ Histogram ]

Włącz histogram RGB.

[ Monitor kształtu fali ]

Kamera wyświetla monitor kształtu fali. Monitor może być wyświetlany w dwóch różnych rozmiarach.

[ Monitor kształtu fali (duży) ]

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo