Wybierz tryby wyzwalania migawki, do których można uzyskać dostęp, naciskając przycisk c i obracając głównym pokrętłem sterowania, gdy pokrętło trybu wyzwalania migawki jest obrócone w położenie c .

  • Wyróżnij opcje i naciskaj J lub 2 , aby wybrać ( M ) lub cofnąć wybór ( U ). Tryby oznaczone znacznikiem ( M ) można wybierać za pomocą głównego pokrętła sterowania.

  • Aby zakończyć operację, naciśnij G .

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo