Wybierz, czy pierścień ostrości obiektywu może być używany do ręcznego ustawiania ostrości w trybie autofokusa. Dostępne tylko ze zgodnymi obiektywami.

Opcja

Opis

[ ]

Autofokus można zignorować, obracając pierścień ostrości obiektywu (autofokus z ręcznym sterowaniem). Pierścienia ostrości można używać do ręcznego ustawiania ostrości, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy. Aby ponownie ustawić ostrość za pomocą autofokusa, podnieś palec ze spustu migawki, a następnie naciśnij go ponownie do połowy.

[ WYŁ ]

Pierścienia ostrości obiektywu nie można używać do ręcznego ustawiania ostrości w trybie autofokusa.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo