Wybierz, czy zaznaczanie punktu ostrości „zawija się” od jednej krawędzi ekranu do drugiej. Jeśli wybrane jest [ ], wybór punktu ostrości będzie „zawijał się” od góry do dołu, od dołu do góry, od prawej do lewej i od lewej do prawej, tak że na przykład naciśnięcie 2 , gdy punkt ostrości znajduje się na prawej krawędzi wyświetlacza jest podświetlony wybiera odpowiedni punkt na lewej krawędzi.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo