Czułość śledzenia AF w trybie wideo można ustawić na wartości od 1 do 7.

  • Wybierz [ 7 ] ( Niski ), aby utrzymać ostrość na oryginalnym obiekcie.

  • Jeśli obiekt opuści wybrany obszar ostrości po wybraniu [ 1 ] ( Wysoka ), aparat zareaguje, szybko przenosząc ostrość na nowy obiekt w tym samym obszarze.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo