Dažnai naudojamus nustatymus priskirkite režimų pasirinkimo ratuko padėtims U1 ir U2.

Naudotojo nustatymų įrašymas

 1. Parinkite režimą.

  Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į pageidaujamą padėtį.

  Režimo pasirinkimo ratukas

 2. Suderinkite nustatymus.

  Pagal pageidavimą pakoreguokite lanksčiąją programą (režimas P), užrakto greitį (režimai S ir M), diafragmą (režimai A ir M), ekspozicijos ir blykstės kompensavimo reikšmę, blykstės režimą, fokusavimo tašką, matavimo metodą, automatinio fokusavimo ir AF sričių režimus, serijos parinktis ir fotografavimo, filmavimo ir pasirinktinių nustatymų meniu nustatymus (0 C Fotografavimo meniu. Fotografavimo parinktys, 1 Filmavimo meniu. Filmavimo parinktys, A Pasirinktiniai nustatymai. Fotoaparato nustatymų tikslinimas).

 3. Nustatykite parinktį Save user settings (įrašyti naudotojo nustatymus).

  Meniu atvėrimui spauskite mygtuką G. Pažymėkite sąrankos meniu parametrą Save user settings (įrašyti naudotojo nustatymus) ir spauskite 2.

  G mygtukas

 4. Nustatykite parinktį Save to U1 (įrašyti į U1) arba Save to U2 (įrašyti į U2).

  Pažymėkite Save to U1 (įrašyti į U1) arba Save to U2 (įrašyti į U2) ir spauskite 2.

 5. Įrašykite naudotojo nustatymus.

  Kad priskirtumėte 1 ir 2 veiksmu parinktus nustatymus 4 veiksmu parinktai režimo pasirinkimo ratuko padėčiai, pažymėkite Save settings (įrašyti nustatymus) ir spauskite J.

Naudotojo nustatymai

Toliau išvardytų meniu elementų į U1 arba U2 įrašyti neįmanoma.

Fotografavimo meniu:

 • Storage folder (laikymo aplankas)
 • Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)
 • Manage Picture Control (valdyti Picture Control)
 • Remote control mode (ML-L3) (nuotolinio valdymo režimas (ML-L3))
 • Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija)
 • Interval timer shooting (fotografavimas intervalų laikmačiu)

Filmavimo meniu:

 • Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)
 • Manage Picture Control (valdyti Picture Control)
 • Time-lapse movie (didelių intervalų filmas)

Pasirinktinių nustatymų meniu:

 • a10 (Manual focus ring in AF mode (rankinio fokusavimo žiedas esant įjungtam AF režimui))
 • d9 (Optical VR (optinis VR))

Naudotojo nustatymų iškvietimas.

Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį U1, jei reikia iškviesti nustatymus, priskirtus naudojant parinktį Save to U1 (įrašyti į U1), arba į padėtį U2, jei reikia iškviesti nustatymus, priskirtus naudojant parinktį Save to U2 (įrašyti į U2).

Režimo pasirinkimo ratukas

B Sąrankos meniu. Fotoaparato sąranka

Format memory card (formatuoti atminties kortelę) Save user settings (įrašyti naudotojo nustatymus) Reset user settings (grąžinti numatytuosius naudotojo nustatymus) Language (kalba) Time zone and date (laiko juosta ir data) Monitor brightness (ekrano šviesumas) Monitor color balance (ekrano spalvų balansas) Virtual horizon (virtualus horizontas) Information display (informacinis ekranas) Auto info display (automatinis informacijos rodymas) Info display auto off (informacinio ekrano automatinis išjungimas) AF fine-tune (AF tikslinimas) Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį) Lock mirror up for cleaning (užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui) Image Dust Off ref photo (nuotraukos dulkių šalinimo atskaitos nuotrauka) Image comment (nuotraukos komentaras) Copyright information (informacija apie autorių teises) Beep options (garsinio signalo parinktys) Touch controls (jutikliniai valdikliai) Flash warning (blykstės įspėjimas) HDMI Location data (buvimo vietos duomenys) Wireless remote (WR) options (belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų (WR) parinktys) Assign remote (WR) Fn button (priskirti nuotolinį (WR) Fn mygtuką) Airplane mode (skrydžio režimas) Connect to smart device (prisijungti prie išmaniojo prietaiso) Send to smart device (auto) (siųsti į išmanųjį prietaisą (automatiškai)) Wi-Fi Bluetooth Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas) Conformity marking (atitikties ženklinimas) Battery info (informacija apie akumuliatorių) Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant tuščiam lizdui) Save/load settings (įrašyti/įkelti nustatymus) Reset all settings (atkurti visus nustatymus) Firmware version (integruotos programinės įrangos versija)