Jei nustatyta parinktis On (įjungta), naujos nuotraukos automatiškai siunčiamos į išmanųjį prietaisą (jei fotoaparato ir išmaniojo prietaiso ryšys kol kas nesudarytas, nuotraukos bus pažymėtos siuntimui ir išsiųstos kitą kartą, kai bus sudarytas belaidis ryšys). Filmų nusiųsti neleidžiama. Jei parinkus nuotraukas įkėlimui nustatoma parinktis Off (išjungta), atveriamas dialogo langas. Išsiuntimo žymės nuo visų nuotraukų panaikinimui pažymėkite Yes (taip) ir spauskite J.

Siunčiamų nuotraukų ženklinimas

Vienu kartu galima pažymėti ne daugiau kaip 1 000 siunčiamų nuotraukų.

Prieš keisdami siuntimui pažymėtų nuotraukų įvertį, nustatykite parametro Bluetooth > Network connection (ryšys su tinklu) parinktį Disable (išjungti) arba išjunkite belaidžio ryšio funkciją, nustatydami parametro Airplane mode (skrydžio režimas) parinktį Enable (įjungti).

B Sąrankos meniu. Fotoaparato sąranka

Format memory card (formatuoti atminties kortelę) Save user settings (įrašyti naudotojo nustatymus) Reset user settings (grąžinti numatytuosius naudotojo nustatymus) Language (kalba) Time zone and date (laiko juosta ir data) Monitor brightness (ekrano šviesumas) Monitor color balance (ekrano spalvų balansas) Virtual horizon (virtualus horizontas) Information display (informacinis ekranas) Auto info display (automatinis informacijos rodymas) Info display auto off (informacinio ekrano automatinis išjungimas) AF fine-tune (AF tikslinimas) Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį) Lock mirror up for cleaning (užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui) Image Dust Off ref photo (nuotraukos dulkių šalinimo atskaitos nuotrauka) Image comment (nuotraukos komentaras) Copyright information (informacija apie autorių teises) Beep options (garsinio signalo parinktys) Touch controls (jutikliniai valdikliai) Flash warning (blykstės įspėjimas) HDMI Location data (buvimo vietos duomenys) Wireless remote (WR) options (belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų (WR) parinktys) Assign remote (WR) Fn button (priskirti nuotolinį (WR) Fn mygtuką) Airplane mode (skrydžio režimas) Connect to smart device (prisijungti prie išmaniojo prietaiso) Send to smart device (auto) (siųsti į išmanųjį prietaisą (automatiškai)) Wi-Fi Bluetooth Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas) Conformity marking (atitikties ženklinimas) Battery info (informacija apie akumuliatorių) Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant tuščiam lizdui) Save/load settings (įrašyti/įkelti nustatymus) Reset all settings (atkurti visus nustatymus) Firmware version (integruotos programinės įrangos versija)