Toliau pateikiamų nustatymų įrašymui į atminties kortelę nustatykite parinktį Save settings (įrašyti nustatymus) (jei kortelė pilna, rodomas klaidos pranešimas). Naudokite šią parinktį nustatymams tarp D7500 modelio fotoaparatų bendrinti.

Meniu Parinktis
Atkūrimas Playback display options (atkūrimo rodinių parinktys)
Image review (nuotraukos peržiūra)
After delete (po ištrynimo)
Auto image rotation (automatinis nuotraukos sukimas)
Rotate tall (sukti vertikalias)
Fotografavimas File naming (failų pavadinimo suteikimas)
Flash control (blykstės valdymas)
Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)
Image quality (nuotraukos kokybė)
Image size (nuotraukos dydis)
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) įrašymas)
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)
White balance (baltos spalvos balansas) (su tikslinimu ir iš anksto nustatytomis reikšmėmis d-1–d-6)
Set Picture Control (nustatyti Picture Control) (pasirinktiniai Picture Control režimai įrašomi kaip Auto (automatinis))
Color space (spalvų erdvė)
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
Long exposure NR (ilgalaikės ekspozicijos triukšmo mažinimas)
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam ISO jautrumui)
Vignette control (vinjetės kontrolė)
Auto distortion control (automatinė iškraipymų kontrolė)
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas)
Remote control mode (ML-L3) (nuotolinio valdymo režimas (ML-L3))
Auto bracketing set (automatinė kadrų serija)
Filmavimas File naming (failų pavadinimo suteikimas)
Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)
Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis)
Movie quality (filmo kokybė)
Movie file type (filmo failų tipas)
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)
White balance (baltos spalvos balansas) (su tikslinimu ir iš anksto nustatytomis reikšmėmis d-1–d-6)
Set Picture Control (nustatyti Picture Control) (pasirinktiniai Picture Control režimai įrašomi kaip Auto (automatinis))
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam ISO jautrumui)
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas)
Microphone sensitivity (mikrofono jautrumas)
Frequency response (dažninis atsakas)
Wind noise reduction (vėjo triukšmo mažinimas)
Electronic VR (elektroninis VR)
Pasirinktiniai nustatymai Visi pasirinktiniai nustatymai
Sąranka Language (kalba)
Time zone and date (laiko juosta ir data) (išskyrus Date and time (data ir laikas) ir Sync with smart device (sinchronizavimas su išmaniuoju prietaisu))
Information display (informacinis ekranas)
Auto info display (automatinis informacijos rodymas)
Info display auto off (informacinio ekrano automatinis išjungimas)
Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį)
Image comment (nuotraukos komentaras)
Copyright information (informacija apie autorių teises)
Beep options (garsinio signalo parinktys)
Flash warning (blykstės įspėjimas)
Touch controls (jutikliniai valdikliai)
HDMI
Location data (buvimo vietos duomenys) (išskyrus parametro Download from smart device (atsisiųsti iš išmaniojo prietaiso) parinktį)
Wireless remote (WR) options (belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų (WR) parinktys)
Assign remote (WR) Fn button (priskirti nuotolinį (WR) Fn mygtuką)
Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas)
Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant tuščiam lizdui)
Mano meniu/
paskutiniai nustatymai
Visi Mano meniu elementai
Visi paskutiniai nustatymai
Choose tab (parinkti kortelę)

Nustatymus, įrašytus naudojant D7500, galima atkurti parenkant Load settings (įkelti nustatymus). Atminkite, kad parinktį Save/load settings (įrašyti/įkelti nustatymus) įmanoma naudoti tik įdėjus į fotoaparatą atminties kortelę, o parinktį Load settings (įkelti nustatymus) įmanoma naudoti, tik jei kortelėje yra įrašytų nustatymų.

Įrašyti nustatymai

Nustatymai įrašomi į failą, kurio pavadinimas prasideda žodžiu „NCSETUP“ ir baigiasi dviem ženklais, kurie įvairiuose fotoaparatuose būna skirtingi. Pakeitus failo pavadinimą, fotoaparatas negalės įkelti nustatymų.

B Sąrankos meniu. Fotoaparato sąranka

Format memory card (formatuoti atminties kortelę) Save user settings (įrašyti naudotojo nustatymus) Reset user settings (grąžinti numatytuosius naudotojo nustatymus) Language (kalba) Time zone and date (laiko juosta ir data) Monitor brightness (ekrano šviesumas) Monitor color balance (ekrano spalvų balansas) Virtual horizon (virtualus horizontas) Information display (informacinis ekranas) Auto info display (automatinis informacijos rodymas) Info display auto off (informacinio ekrano automatinis išjungimas) AF fine-tune (AF tikslinimas) Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį) Lock mirror up for cleaning (užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui) Image Dust Off ref photo (nuotraukos dulkių šalinimo atskaitos nuotrauka) Image comment (nuotraukos komentaras) Copyright information (informacija apie autorių teises) Beep options (garsinio signalo parinktys) Touch controls (jutikliniai valdikliai) Flash warning (blykstės įspėjimas) HDMI Location data (buvimo vietos duomenys) Wireless remote (WR) options (belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų (WR) parinktys) Assign remote (WR) Fn button (priskirti nuotolinį (WR) Fn mygtuką) Airplane mode (skrydžio režimas) Connect to smart device (prisijungti prie išmaniojo prietaiso) Send to smart device (auto) (siųsti į išmanųjį prietaisą (automatiškai)) Wi-Fi Bluetooth Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas) Conformity marking (atitikties ženklinimas) Battery info (informacija apie akumuliatorių) Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant tuščiam lizdui) Save/load settings (įrašyti/įkelti nustatymus) Reset all settings (atkurti visus nustatymus) Firmware version (integruotos programinės įrangos versija)