Įrašomi atskaitos duomenys, kurie bus naudojami programos NX Studio nuotraukos dulkių šalinimo funkcijai. Nuotraukos dulkių šalinimo funkcija apdorodama NEF (RAW) nuotraukas sumažina poveikį, kurį sukelia ant fotoaparato vaizdo jutiklio priekinio paviršiaus prikimbančios dulkės. Daugiau informacijos pateikiama internetiniame NX Studio žinyne.

Funkcija Image Dust Off ref photo (nuotraukos dulkių šalinimo atskaitos nuotrauka) veikia tik prijungus prie fotoaparato objektyvą su procesoriumi. Rekomenduojama naudoti objektyvą, kurio židinio nuotolis ne mažesnis kaip 50 mm. Jei naudojate kintamojo židinio objektyvą, priartinkite vaizdą, kiek įmanoma.

 1. Nustatykite pradžios parinktį.

  Pažymėkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių ir spauskite J. Jei norite išeiti nesurinkę nuotraukos dulkių šalinimo duomenų, spauskite G.

  • Start (pradėti): pateikiamas pranešimas ir vaizdo ieškiklio bei valdymo pulto ekranuose atsiranda užrašas „rEF“.
  • Clean sensor and then start (nuvalyti jutiklį ir pradėti): nustatykite šią parinktį, jei prieš pradėdami ketinate valyti vaizdo jutiklį. Baigus valyti pateikiamas pranešimas ir vaizdo ieškiklio bei valdymo pulto ekranuose atsiranda užrašas „rEF“.

 2. Vaizdo ieškiklyje sukomponuokite baltą objektą be išskirtinių bruožų.

  Laikydami objektyvą apytiksliai dešimties centimetrų atstumu nuo gerai apšviesto balto objekto be ryškių bruožų, sukomponuokite jį taip, kad objektas užpildytų vaizdo ieškiklį, ir paspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką.

  Jei įjungtas automatinio fokusavimo režimas, bus automatiškai sufokusuota į begalybę. Jei įjungtas rankinio fokusavimo režimas, reikia sufokusuoti objektyvą į begalybę rankiniu būdu.

 3. Surinkite dulkių šalinimo atskaitos duomenis.

  Nuotraukos dulkių šalinimo ataskaitos duomenų surinkimui paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo. Paspaudus užrakto atleidimo mygtuką, ekranas išsijungia.

  Jei atskaitos objektas pernelyg šviesus arba pernelyg tamsus, fotoaparatui gali nepavykti surinkti nuotraukos dulkių šalinimo atskaitos duomenų. Tokiu atveju pateikiamas pranešimas. Parinkite kitą atskaitos objektą ir pakartokite procedūrą nuo 1 veiksmo.

Vaizdo jutiklio valymas

Dulkių šalinimo duomenys, įrašyti prieš vaizdo jutiklio valymą, negali būti naudojami nuotraukoms, įrašytoms nuvalius vaizdo jutiklį. Nustatykite parinktį Clean sensor and then start (nuvalyti jutiklį ir pradėti) tik tuo atveju, jei dulkių šalinimo atskaitos duomenų neketinate naudoti su jau padarytomis nuotraukomis.

Nuotraukos dulkių šalinimo atskaitos duomenys

Tuos pačius atskaitos duomenis galima naudoti nuotraukoms, padarytoms su kitu objektyvu arba esant kitai diafragmos vertei. Atskaitos nuotraukų neįmanoma peržiūrėti kompiuterine vaizdavimo programine įranga. Peržiūrint atskaitos nuotraukas fotoaparatu, rodomas tinklelio raštas.

B Sąrankos meniu. Fotoaparato sąranka

Format memory card (formatuoti atminties kortelę) Save user settings (įrašyti naudotojo nustatymus) Reset user settings (grąžinti numatytuosius naudotojo nustatymus) Language (kalba) Time zone and date (laiko juosta ir data) Monitor brightness (ekrano šviesumas) Monitor color balance (ekrano spalvų balansas) Virtual horizon (virtualus horizontas) Information display (informacinis ekranas) Auto info display (automatinis informacijos rodymas) Info display auto off (informacinio ekrano automatinis išjungimas) AF fine-tune (AF tikslinimas) Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį) Lock mirror up for cleaning (užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui) Image Dust Off ref photo (nuotraukos dulkių šalinimo atskaitos nuotrauka) Image comment (nuotraukos komentaras) Copyright information (informacija apie autorių teises) Beep options (garsinio signalo parinktys) Touch controls (jutikliniai valdikliai) Flash warning (blykstės įspėjimas) HDMI Location data (buvimo vietos duomenys) Wireless remote (WR) options (belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų (WR) parinktys) Assign remote (WR) Fn button (priskirti nuotolinį (WR) Fn mygtuką) Airplane mode (skrydžio režimas) Connect to smart device (prisijungti prie išmaniojo prietaiso) Send to smart device (auto) (siųsti į išmanųjį prietaisą (automatiškai)) Wi-Fi Bluetooth Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas) Conformity marking (atitikties ženklinimas) Battery info (informacija apie akumuliatorių) Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant tuščiam lizdui) Save/load settings (įrašyti/įkelti nustatymus) Reset all settings (atkurti visus nustatymus) Firmware version (integruotos programinės įrangos versija)