Atverkite rodinį, kuriame pagal fotoaparato pakreipimo jutiklio teikiamus duomenis rodoma pasukimo ir pavertimo informacija. Jei fotoaparatas nepakreiptas nei kairėn, nei dešinėn, pasukimo atskaitos linija tampa žalia. Jei fotoaparatas nepakreiptas nei pirmyn, nei atgal, ekrano centre esantis taškas tampa žalias. Kiekviena padala atitinka 5°.

Fotoaparatas laikomas lygiai

Fotoaparatas pakreiptas kairėn arba dešinėn

Fotoaparatas pakreiptas pirmyn arba atgal

Fotoaparato pakreipimas

Virtualaus horizonto rodmuo būna netikslus, jei fotoaparatas pakreiptas dideliu kampu pirmyn ar atgal. Jei fotoaparatas negali išmatuoti pokrypio, jo rodmuo nepateikiamas.

Taip pat žr.

Informacijos apie tai, kaip vaizdo ieškiklyje atverti virtualiojo horizonto rodinį, žr. A > pasirinktinis nustatymas f1 (Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams); 0 f1: Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams), Virtualus horizontas).

B Sąrankos meniu. Fotoaparato sąranka

Format memory card (formatuoti atminties kortelę) Save user settings (įrašyti naudotojo nustatymus) Reset user settings (grąžinti numatytuosius naudotojo nustatymus) Language (kalba) Time zone and date (laiko juosta ir data) Monitor brightness (ekrano šviesumas) Monitor color balance (ekrano spalvų balansas) Virtual horizon (virtualus horizontas) Information display (informacinis ekranas) Auto info display (automatinis informacijos rodymas) Info display auto off (informacinio ekrano automatinis išjungimas) AF fine-tune (AF tikslinimas) Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį) Lock mirror up for cleaning (užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui) Image Dust Off ref photo (nuotraukos dulkių šalinimo atskaitos nuotrauka) Image comment (nuotraukos komentaras) Copyright information (informacija apie autorių teises) Beep options (garsinio signalo parinktys) Touch controls (jutikliniai valdikliai) Flash warning (blykstės įspėjimas) HDMI Location data (buvimo vietos duomenys) Wireless remote (WR) options (belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų (WR) parinktys) Assign remote (WR) Fn button (priskirti nuotolinį (WR) Fn mygtuką) Airplane mode (skrydžio režimas) Connect to smart device (prisijungti prie išmaniojo prietaiso) Send to smart device (auto) (siųsti į išmanųjį prietaisą (automatiškai)) Wi-Fi Bluetooth Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas) Conformity marking (atitikties ženklinimas) Battery info (informacija apie akumuliatorių) Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant tuščiam lizdui) Save/load settings (įrašyti/įkelti nustatymus) Reset all settings (atkurti visus nustatymus) Firmware version (integruotos programinės įrangos versija)