Naudodami kryptinį valdiklį, kaip parodyta toliau, nustatykite ekrano spalvų balansą pagal pavyzdinę nuotrauką. Pavyzdinė nuotrauka – tai paskutinė daryta nuotrauka arba (esant įjungtam atkūrimo režimui) paskutinė rodyta nuotrauka. Kitai nuotraukai parinkti paspauskite mygtuką W (Z) ir išrinkite nuotrauką iš miniatiūrų sąrašo (pažymėtai nuotraukai peržiūrėti per visą ekraną paspauskite ir palaikykite X/T). Jei atminties kortelėje nėra nuotraukų, vietoj pavyzdinės nuotraukos rodomas pilkas rėmelis. Kai baigsite derinti, išeikite paspausdami J. Ekrano spalvų balansas taikomas tik įvairių meniu, atkūrimo ir per objektyvą patenkančio vaizdo tiesioginės peržiūros rodiniams; fotoaparatu padarytoms nuotraukoms jis įtakos neturi.

1 Intensyvinti žalią spalvą
2 Intensyvinti mėlyną spalvą
3 Intensyvinti gintaro spalvą
4 Intensyvinti rožinę spalvą

B Sąrankos meniu. Fotoaparato sąranka

Format memory card (formatuoti atminties kortelę) Save user settings (įrašyti naudotojo nustatymus) Reset user settings (grąžinti numatytuosius naudotojo nustatymus) Language (kalba) Time zone and date (laiko juosta ir data) Monitor brightness (ekrano šviesumas) Monitor color balance (ekrano spalvų balansas) Virtual horizon (virtualus horizontas) Information display (informacinis ekranas) Auto info display (automatinis informacijos rodymas) Info display auto off (informacinio ekrano automatinis išjungimas) AF fine-tune (AF tikslinimas) Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį) Lock mirror up for cleaning (užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui) Image Dust Off ref photo (nuotraukos dulkių šalinimo atskaitos nuotrauka) Image comment (nuotraukos komentaras) Copyright information (informacija apie autorių teises) Beep options (garsinio signalo parinktys) Touch controls (jutikliniai valdikliai) Flash warning (blykstės įspėjimas) HDMI Location data (buvimo vietos duomenys) Wireless remote (WR) options (belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų (WR) parinktys) Assign remote (WR) Fn button (priskirti nuotolinį (WR) Fn mygtuką) Airplane mode (skrydžio režimas) Connect to smart device (prisijungti prie išmaniojo prietaiso) Send to smart device (auto) (siųsti į išmanųjį prietaisą (automatiškai)) Wi-Fi Bluetooth Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas) Conformity marking (atitikties ženklinimas) Battery info (informacija apie akumuliatorių) Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant tuščiam lizdui) Save/load settings (įrašyti/įkelti nustatymus) Reset all settings (atkurti visus nustatymus) Firmware version (integruotos programinės įrangos versija)