Ši parinktis rodoma tik tada, jei Eye-Fi atminties kortelė (įsigyjama atskirai iš kitų tiekėjų) įdėta į fotoaparatą. Nustatykite parinktį Enable (įjungti), kad galėtumėte siųsti nuotraukas į iš anksto nustatytą įrašymo vietą. Atminkite, kad nuotraukos nesiunčiamos, jei signalas yra nepakankamai stiprus. Prieš siųsdami nuotraukas per Eye-Fi, nustatykite parametrų Airplane mode (skrydžio režimas) (0 Airplane mode (skrydžio režimas)) ir Bluetooth > Network connection (ryšys su tinklu) (0 Bluetooth) parinktį Disable (išjungti).

Laikykitės visų vietinių įstatymų dėl belaidžio ryšio prietaisų ir nustatykite parinktį Disable (išjungti) ten, kur belaidžius prietaisus naudoti draudžiama.

Eye-Fi kortelės

Eye-Fi kortelės gali skleisti belaidžius signalus, kai nustatyta parinktis Disable (išjungti). Kai nustatoma parinktis Disable (išjungti), ekrane rodoma piktograma g, reiškianti, kad fotoaparatas negali valdyti Eye-Fi kortelės (0 g: Klaida). Išjunkite fotoaparatą ir nuimkite objektyvą.

Jei naudojate Eye-Fi kortelę, pasirinktinio nustatymo c2 (Standby timer (budėjimo laikmatis), 0 c2: Standby timer (budėjimo laikmatis)) parinktimi nustatykite ilgesnę trukmę.

Žr. su Eye-Fi kortele pateiktą vadovą ir visais klausimais kreipkitės į gamintoją. Naudojant fotoaparatą galima įjungti ir išjungti Eye-Fi korteles, tačiau jis gali būti nepritaikytas kitoms Eye-Fi funkcijoms.

Skrydžio režimas (0 Airplane mode (skrydžio režimas))

Jei įjungiamas skrydžio režimas, išsijungia Eye-Fi perkėlimo funkcija. Eye-Fi perkėlimui atnaujinti nustatykite parametro Airplane mode (skrydžio režimas) parinktį Disable (išjungti) ir tik tada nustatykite parametro Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas) parinktį Enable (įjungti).

Kai įdėta Eye-Fi kortelė, jos būsena nurodoma piktograma informaciniame ekrane:

  • d: Eye-Fi perkėlimo funkcija išjungta.
  • e: Eye-Fi perkėlimo funkcija įjungta, tačiau nėra siųstinų nuotraukų.
  • f (nekinta): Eye-Fi perkėlimo funkcija įjungta, laukiama perkėlimo pradžios.
  • f (animuota): Eye-Fi perkėlimo funkcija įjungta, duomenys perkeliami.
  • g: klaida – fotoaparatas negali valdyti Eye-Fi kortelės. Jei valdymo pulte arba vaizdo ieškiklyje atsiranda mirksinti indikacija W, patikrinkite, ar Eye-Fi kortelės integruota programinė įranga yra naujausios versijos. Jei atnaujinus kortelės integruotą programinę įrangą klaida neišnyksta, įdėkite kitą kortelę arba suformatuokite kortelę fotoaparate, prieš tai nukopijavę visas joje esančias nuotraukas į kompiuterį ar kitą atminties įtaisą. Jei indikacija W nemirksi, galima įprastai fotografuoti, tačiau gali nepavykti pakeisti Eye-Fi nustatymų.

Tinkamos Eye-Fi kortelės

Kai kurių kortelių gali nepavykti įsigyti kai kuriose valstybėse ar regionuose. Daugiau informacijos teiraukitės gamintojo. Eye-Fi kortelės skirtos naudoti tik tose šalyse, kuriose jos įsigyjamos. Atnaujinkite Eye-Fi kortelės integruotą programinę įrangą įdiegdami naujausią jos versiją.

B Sąrankos meniu. Fotoaparato sąranka

Format memory card (formatuoti atminties kortelę) Save user settings (įrašyti naudotojo nustatymus) Reset user settings (grąžinti numatytuosius naudotojo nustatymus) Language (kalba) Time zone and date (laiko juosta ir data) Monitor brightness (ekrano šviesumas) Monitor color balance (ekrano spalvų balansas) Virtual horizon (virtualus horizontas) Information display (informacinis ekranas) Auto info display (automatinis informacijos rodymas) Info display auto off (informacinio ekrano automatinis išjungimas) AF fine-tune (AF tikslinimas) Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį) Lock mirror up for cleaning (užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui) Image Dust Off ref photo (nuotraukos dulkių šalinimo atskaitos nuotrauka) Image comment (nuotraukos komentaras) Copyright information (informacija apie autorių teises) Beep options (garsinio signalo parinktys) Touch controls (jutikliniai valdikliai) Flash warning (blykstės įspėjimas) HDMI Location data (buvimo vietos duomenys) Wireless remote (WR) options (belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų (WR) parinktys) Assign remote (WR) Fn button (priskirti nuotolinį (WR) Fn mygtuką) Airplane mode (skrydžio režimas) Connect to smart device (prisijungti prie išmaniojo prietaiso) Send to smart device (auto) (siųsti į išmanųjį prietaisą (automatiškai)) Wi-Fi Bluetooth Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas) Conformity marking (atitikties ženklinimas) Battery info (informacija apie akumuliatorių) Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant tuščiam lizdui) Save/load settings (įrašyti/įkelti nustatymus) Reset all settings (atkurti visus nustatymus) Firmware version (integruotos programinės įrangos versija)