การเปิดชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างการถ่ายภาพไลฟ์วิวจะปิดเสียงชัตเตอร์และกำจัดการสั่นที่เกิดจากชัตเตอร์แบบกลไก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง)” ( ชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง) )