เลือกว่าจะให้กล้องบันทึกไทม์โค้ดที่มีชั่วโมง นาที วินาที และหมายเลขเฟรมสำหรับแต่ละเฟรมเมื่อถ่ายภาพยนตร์หรือไม่ เลือกไทม์โค้ดได้เฉพาะเมื่อบันทึกภาพยนตร์ในรูปแบบ MOV

ตัวเลือก

คำอธิบาย

[บันทึกไทม์โค้ด]

  • [เปิด]: บันทึกไทม์โค้ด ไทม์โค้ดจะปรากฏบนจอภาพ

  • [เปิด (พร้อมสัญญาณ HDMI)]: ไทม์โค้ดจะรวมอยู่กับส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ที่บันทึกไปยังเครื่องบันทึกภายนอกที่เชื่อมต่อกับกล้องผ่านสาย HDMI กล้องรองรับอุปกรณ์บันทึกแบบมีจอภาพ Atomos SHOGUN, NINJA และ SUMO ซีรีส์

  • [ปิด]: ไม่บันทึกไทม์โค้ด

[วิธีนับเวลา]

  • [นับเวลาขณะบันทึก]: ไทม์โค้ดจะเพิ่มขึ้นเฉพาะในขณะที่กำลังบันทึก

  • [นับเวลาตลอด]: ไทม์โค้ดจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไทม์โค้ดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ปิดกล้องอยู่

[จุดเริ่มต้นไทม์โค้ด]

  • [รีเซ็ต]: รีเซ็ตไทม์โค้ดเป็น 00:00:00.00

  • [ป้อนเอง]: ป้อนชั่วโมง นาที วินาที และหมายเลขเฟรมด้วยตนเอง

  • [เวลาปัจจุบัน]: ตั้งไทม์โค้ดเป็นเวลาปัจจุบันตามเวลาที่รายงานโดยนาฬิกากล้อง ก่อนการใช้ตัวเลือกนี้ ให้เลือก [โซนเวลาและวันที่] ในเมนูตั้งค่าแล้วตรวจสอบว่านาฬิกาในกล้องถูกตั้งเป็นวันที่และเวลาที่ถูกต้อง

[ชดเชยเฟรม]

เลือก [เปิด] เพื่อชดเชยความคลาดเคลื่อนระหว่างจำนวนเฟรมและเวลาการบันทึกจริงที่อัตราเฟรม 30 และ 60 เฟรมต่อวินาที

อุปกรณ์ HDMI

การเลือก [เปิด (พร้อมสัญญาณ HDMI)] สำหรับ [บันทึกไทม์โค้ด] อาจทำให้ส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ที่ส่งไปยังอุปกรณ์ HDMI หยุดชะงักได้