Snímky jsou ukládány s názvy složenými z předpony „DSC_“ nebo, v případě barevného prostoru Adobe RGB (0 Barevný prostor), „_DSC“, následované čtyřmístným číslem souboru a tříznakovou příponou (např. „DSC_0001.JPG“). Položka Pojmenování souborů se používá pro výběr tří písmen, která nahradí znaky „DSC“ v názvu souboru způsobem popsaným v části „Zadání textu“ (0 Zadání textu).

Zadání textu

Je-li vyžadováno zadání textu, zobrazí se dialog. Klepněte na znaky na klávesnici na dotykové obrazovce. Rovněž můžete vybrat požadovaný znak v oblasti klávesnice pomocí multifunkčního voliče a stisknutím středního tlačítka multifunkčního voliče vložit vybraný znak na aktuální pozici kurzoru (mějte na paměti, že pokud zadáte znak při zaplněném poli, poslední znak v poli se vymaže). Chcete-li vymazat znak pod kurzorem, stiskněte tlačítko O (Q). Chcete-li přesunout kurzor do nové polohy, klepněte na monitor nebo podržte stisknuté tlačítko W (M) a stiskněte tlačítko 4 nebo 2. Pro dokončení zadávání textu a návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko J. Pro návrat bez dokončení zadávání textu stiskněte tlačítko G.

Oblast zobrazení textu

Oblast klávesnice

Přípony názvu souborů

Jsou používány následující přípony: „.NEF“ pro snímky ve formátu NEF (RAW), „.TIF“ pro snímky ve formátu TIFF (RGB), „.JPG“ pro snímky ve formátu JPEG, „.MOV“ pro videosekvence ve formátu MOV, „.MP4“ pro videosekvence ve formátu MP4 a „.NDF“ pro referenční data funkce odstranění prachu. V případě záznamu páru snímků s nastavením kvality obrazu NEF (RAW) + JPEG budou mít snímky NEF a JPEG stejné názvy souborů, ale odlišné přípony.