Vælg, om det billede, der vises umiddelbart efter, at der er taget en serie af billeder i kontinuerlig udløserindstilling, er det første eller sidste billede i billedserien. Denne indstilling træder kun i kraft, når Billedtjek (0 Billedtjek) er slået fra.

  Nyeste billede (billedserie)

Vises, hvis Første billede i billedserien er valgt Vises, hvis Sidste billede i billedserien er valgt