Opret kopier med reducerede ydre forvrængninger. Vælg Auto for at lade kameraet korrigere forvrængningerne automatisk, og foretag derefter finjusteringer ved hjælp af multivælgeren, eller vælg Manuel for selv at reducere forvrængningerne. Bemærk, at Auto ikke er tilgængelig for billeder taget ved hjælp af automatisk forvrængningskontrol; se “Auto forvrængningskontrol” (0 Auto forvrængningskontrol). Tryk på 2 for at reducere tøndeforvrængning, og tryk på 4 for at reducere pudeformet forvrængning (du kan få vist et eksempel på effekten i redigeringsvisningen; bemærk, at en høj grad af forvrængningskontrol medfører, at mere af kanterne skæres væk). Tryk på J for at gemme den retoucherede kopi. Bemærk, at forvrængningskontrol muligvis beskærer eller forvrænger kanterne kraftigt på kopier taget med DX-objektiver ved andre billedområder end DX (24×16).

Auto

Auto anvendes udelukkende til billeder, der er taget med G-, E- og D-objektivtyper (undtagen PC, fiskeøje og visse andre objektiver). Der kan ikke garanteres for resultatet med andre objektiver.