Billedsandwich kombinerer to eksisterende NEF-billeder (RAW) for at oprette et enkelt billede, der gemmes separat fra originalerne; resultaterne, der gør brug af RAW-data fra kameraets billedsensor, er synligt bedre end billeder, der kombineres i billedprogrammer. Det nye billede gemmes ved de aktuelle indstillinger for billedkvalitet og -størrelse; før oprettelse af en billedsandwich skal du indstille billedkvalitet og -størrelse (0 Billedkvalitet, Billedstørrelse; alle indstillinger er tilgængelige). For at oprette en NEF-kopi (RAW) skal du vælge billedkvaliteten NEF (RAW) og billedstørrelsen Large (billedsandwichen gemmes som et stort NEF/RAW-billede, selv hvis der er valgt Small eller Medium).

+

 1. Vælg Billedsandwich.

  Markér Billedsandwich i retoucheringsmenuen, og tryk på 2. Indstillingerne for billedsandwich vises med Billede 1 markeret; tryk på J for at få vist en dialogboks for billedvalg af udelukkende store NEF-billeder (RAW), der er oprettet med dette kamera (du kan ikke vælge små og mellemstore NEF/RAW-billeder).

 2. Vælg det første billede.

  Anvend multivælgeren til at markere det første billede i billedsandwichen. Tryk på knappen X, og hold den nede for at få vist det markerede billede i fuldskærmsvisning. For at få vist billeder med andre placeringer skal du trykke på W (M) og vælge det ønskede kort og den ønskede mappe. Tryk på J for at vælge det markerede billede, og gå tilbage til eksempelvisningen.

 3. Vælg det andet billede.

  Det valgte billede vises som Billede 1. Markér Billede 2, og tryk på J, og vælg derefter det andet billede som beskrevet i trin 2.

 4. Justér forøgelse.

  Markér Billede 1 eller Billede 2, og optimér eksponeringen for billedsandwichen ved at trykke på 1 eller 3 for at vælge forøgelsen blandt værdier mellem 0,1 og 2,0. Gentag proceduren for det andet billede. Standardværdien er 1,0; vælg 0,5 for at halvere forøgelsen eller 2,0 for at fordoble den. Effekterne af forøgelsen kan ses i kolonnen Eks.

 5. Få vist et eksempel på billedsandwich.

  For at få vist et eksempel på kompositionen skal du trykke på 4 eller 2 for at placere markøren i kolonnen Eks., derefter trykke på 1 eller 3 for at markere Bill.swch og trykke på J (bemærk, at farver og lysstyrke i eksempelvisningen kan afvige fra det endelige billede). For at gemme billedsandwichen uden at få vist et eksempel skal du vælge Gem. For at vende tilbage til trin 4 og vælge nye billeder eller justere forøgelsen skal du trykke på W (M).

 6. Gem billedsandwich.

  Tryk på J, mens eksemplet vises, for at gemme billedsandwichen. Når der er blevet oprettet en billedsandwich, vises det resulterende billede i fuldskærmsvisning på skærmen.

Billedsandwich

Der kan kun kombineres store NEF-billeder (RAW) med ens billedområde og farvedybde.

Billedsandwichen har de samme billedinformationer (inklusive dato for optagelse, lysmåling, lukkertid, blænde, eksponeringsindstilling, eksponeringskompensation, brændvidde og billedretning) og værdier for hvidbalance og Picture Control som billedet valgt som Billede 1. Den aktuelle billedkommentar vedhæftes til billedsandwichen, når den gemmes; dog kopieres copyrightoplysninger ikke. Billedsandwiches gemt i NEF-format (RAW) anvender komprimeringen valgt for NEF-komprimering (RAW) i menuen NEF-optagelse (RAW) og har samme farvedybde som de originale billeder.