Hvis Genstart standbytimeren er valgt, aktiverer anvendelse af multivælgeren, når standbytimeren udløber, lysmålerne og starter standbytimeren. Hvis Gør intet er valgt, starter timeren ikke, når der trykkes på multivælgeren.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video