For at sikre, at kameraet fungerer som forventet, når det ekstra multifunktionsbatterigreb MB-D18 anvendes med AA-batterier, skal du få indstillingen valgt i denne menu til at stemme overens med den type batterier, der er sat i multifunktionsbatterigrebet.

Ved anvendelse af AA-batterier

AA-batteriers kapacitet falder drastisk ved temperaturer på under 20 °C og varierer alt efter mærke og opbevaringsbetingelser; i visse tilfælde holder batterierne endda op med at fungere før deres udløbsdato. Nogle AA-batterier kan ikke anvendes; som følge af kendetegnene for deres ydeevne og begrænsede kapacitet har alkaliske batterier en mindre kapacitet end visse andre typer og bør kun anvendes, hvis der ikke er andet alternativ og i så fald kun ved varmere temperaturer. Kameraet viser AA-batteriernes kapacitet som følger:

Kontrolpanel Søger Beskrivelse
L Batterier fuldt opladet.
H d Lavt batteriniveau. Klargør nye batterier.

H

(blinker)

d

(blinker)

Lukkerudløsning deaktiveret. Skift batterier.