Reduceţi benzile sau (în fotografiile realizate în modurile declanşare continuă) expunerea sau coloritul neuniform cauzat de clipirea surselor de lumină, cum ar fi lămpile fluorescente sau cu vapori de mercur, în timpul fotografierii prin vizor.

Reducerea efectului de clipire din meniul fotografiere

Faceţi o fotografie de test şi vizualizaţi rezultatele înainte de a face alte fotografii. Reducerea efectului de clipire poate detecta clipirea la 100 şi 120 Hz (frecvențe asociate cu surse de alimentare de la reţea de 50 Hz şi, respectiv, 60 Hz). Este posibil să nu fie detectată clipirea sau ca rezultatele dorite să nu poată fi obţinute în cazul fundalurilor întunecate, al surselor de lumină puternică sau al panourilor de afișaj cu lumini decorative şi al altor surse de iluminare nestandard. În funcţie de sursa de lumină, este posibil să existe o uşoară întârziere înainte ca obturatorul să fie declanşat. În cursul fotografierii în serie, cadenţa cadrelor se poate reduce sau poate deveni neregulată; în plus, este posibil ca rezultatele dorite să nu poată fi obţinute dacă frecvenţa sursei de alimentare se modifică în timpul fotografierii.

Detectarea clipirii nu va avea efect la timpi de expunere mai lungi de 1/100 s (inclusiv la Bulb şi Durată) sau atunci când este selectat Mup pentru modul de declanşare sau când modul întârziere expunere este activat.