Alegeţi funcţiile atribuite comenzilor aparatului foto, dacă sunt utilizate în mod individual sau în combinaţie cu selectoarele de comandă.

Apăsare

Alegeţi rolurile jucate de comenzile următoare, evidenţiaţi opţiunea dorită şi apăsaţi centrul selectorului multiplu:

0 Buton Pv
v Buton Fn1
x Buton Fn2
V Buton AF-ON
8 Centru selector secundar

S Butoane cu funcţii de focalizare de pe obiectiv *

Butoanele cu funcţii de focalizare de pe obiectiv pot fi utilizate pentru funcţia asociată numai atunci când este selectat AF-L cu selectorul funcţiei de focalizare.

Butoane cu funcţii de focalizare de pe obiectiv

„Apăsare” şi „Apăsare + selectoare comandă”

Anumite roluri nu pot fi atribuite unor anumite comenzi simultan şi pentru funcţia „apăsare” şi pentru funcţia „apăsare + comenzi”. Atribuirea unui rol pentru „apăsare” atunci când este deja atribuit pentru „apăsare + selector comandă” va seta opţiunea „apăsare + selector comandă” la Fără, în timp ce atribuirea unui rol pentru „apăsare + selectoare comandă” când este deja atribuit pentru „apăsare” va seta opţiunea „apăsare” la Fără.

Funcţiile care pot fi asociate acestor comenzi sunt următoarele:

Opţiune 0 v x V 8 S
APunct focalizare presetat
KMod zonă AF
qMod zonă AF + AF-ON
qPrevizualizare
rBlocare FV
BBlocare AE/AF
CNumai blocare AE
DBlocare AE (Resetare la eliberare)
EBlocare AE (Menţinere)
FNumai blocare AF
AAF-ON
hIDezactivare/activare
1Serie bracketing
4+ NEF (RAW)
LMăsurare matricială
MMăsur. central-evaluativă
NMăsurare spot
tMăsur. evaluativă zone luminoase
bAfişare grilă vizor
!Orizont virtual în vizor
cSelecţie declanşare sincronizată
%MENIUL MEU
3Acc. el. sup. din MENIUL MEU
KRedare
cEvaluare
JSelectare punct focaliz. central
KEvidenţiere punct focaliz. activ
Fără

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Orizont virtual

Apăsarea unei comenzi căreia i-a fost asociată opţiunea Orizont virtual în vizor afişează în vizor indicatorii de înclinare longitudinală şi de înclinare laterală. Apăsaţi comanda a doua oară pentru a şterge indicatoarele de pe afişaj.

Înclinare laterală

Aparat foto înclinat spre dreapta Aparat foto orizontal Aparat foto înclinat spre stânga

Înclinare longitudinală

Aparatul foto înclinat înainte Aparat foto orizontal Aparatul foto înclinat spre spate

Rolurile indicatoarelor înclinare longitudinală şi înclinare laterală sunt inversate când aparatul foto este rotit pentru a face fotografii în orientarea „pe înalt” (portret). Reţineţi că este posibil ca afişajul să nu fie precis când aparatul foto este înclinat într-un unghi mare înainte sau înapoi. Dacă aparatul foto nu poate măsura înclinaţia, gradul de înclinare nu va fi afişat.

Apăsare + selectoare comandă

Pentru a alege rolurile jucate de următoarele comenzi în combinaţie cu selectoarele de comandă, evidenţiaţi opţiunea dorită şi apăsaţi centrul selectorului multiplu:

1 Buton Pv + y
w Buton Fn1 + y
9 Centru selector secundar + y

n Buton BKT + y
Q Buton înregistrare film + y *

Alegeţi rolul jucat de butonul înregistrare film în asociere cu selectoarele de comandă când selectorul vizualizării în timp real este rotit la C.

Butonul BKT

Dacă este activă opţiunea high dynamic range sau expunere multiplă în timp ce o altă funcţie este asociată cu butonul BKT, butonul BKT nu poate fi utilizat în asociere cu un selector de comandă până când fotografierea high dynamic range sau expunere multiplă nu se încheie.

Funcţiile care pot fi asociate acestor comenzi sunt următoarele:

Opţiune 1 w 9 n Q
JAlegere zonă imagine
$Bloc. timp exp. şi diafragmă
v1 stop timp/diafragmă
wAlegere nr. obiectiv non-CPU
yD-Lighting activ
zMod întârziere expunere
nArhivă meniu fotografiere
vMod expunere
mBalans de alb
tBracketing automat
$Expunere multiplă
2HDR (high dynamic range)
Fără

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Selector secundar

Pentru a alege rolul asociat selectorului secundar, evidenţiaţi 7 Selector secundar şi apăsaţi centrul selectorului multiplu. Selectorul secundar poate fi utilizat pentru selectarea punctului de focalizare (x Selectare punct focalizare) sau pentru dublarea rolului îndeplinit de selectorul multiplu (Y La fel ca selectorul multiplu). Dacă este selectat Y La fel ca selectorul multiplu, pentru a alege rolul jucat de selectorul secundar în cursul zoom-ului redare puteţi apăsa 2 şi selecta Zoom redare: derularea fotografiilor (Derulare) sau vizualizarea altor fotografii la acelaşi raport de mărire (Afişare cadru următor/anterior).

7 Selector secundar

A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului foto

a: Focalizare automată

b: Măsurare/expunere

c: Blocare AE/cronometre

d: Fotografiere/afişare

e: Bracketing/bliţ

f: Comenzi

g: Film