Alegeţi perioada de întârziere a declanşării obturatorului, numărul de fotografii făcute şi intervalul dintre fotografii în modul autodeclanşator.

  • Întârziere autodeclanşator: Alegeţi perioada de întârziere a declanşării.
  • Număr de fotografii: Apăsaţi 1 şi 3 pentru a alege numărul de fotografii făcute de fiecare dată când este apăsat butonul de declanşare.
  • Interval între fotografii: Alegeţi intervalul dintre fotografii când Număr de fotografii este mai mare de 1.

A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului foto

a: Focalizare automată

b: Măsurare/expunere

c: Blocare AE/cronometre

d: Fotografiere/afişare

e: Bracketing/bliţ

f: Comenzi

g: Film